084-458-4591

นักกายภาพบำบัดคือใคร ทำหน้าที่อะไร ใครที่ควรใช้บริการ

เนื้อหาบทความนี้

ใครที่กำลังต้องการฟื้นฟูและบำบัดทางกายภาพ คุณจำเป็นจะต้องรู้จักว่า นักกายภาพบำบัดคือใคร คนที่เป็นนักกายภาพบำบัด เป็นหมอหรือไม่ และในการทำงานนักกายภาพบำบัด หน้าที่พื้นฐานที่ต้องทำคืออะไร โดยบทความของเรายังแนะนำวิธีเลือกว่านักกายภาพบำบัด คุณสมบัติที่ดีจะต้องมีอะไรบ้าง ใครที่กำลังตามหานักกายภาพบำบัดจำเป็นจะต้องทราบข้อมูลว่านักกายภาพบำบัดทำงานด้านไหน ที่ใดบ้าง เนื่องจากนักกายภาพบำบัดมีแยกย่อยออกไปได้หลากหลายสาขา เช่น นักกายภาพบำบัดท้องถิ่น นักกายภาพบำบัดกีฬา และนักกายภาพบำบัดตามบ้าน นอกจากนี้ภายในบทความยังบอกรายละเอียดว่าใครบ้างที่ควรใช้บริการนักกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาทางกายภาพ เลือกใช้บริการนักกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม

นักกายภาพบำบัด คืออะไร นักกายภาพบำบัด เป็นหมอหรือไม่

นักกายภาพบำบัดไม่ใช่หมอ หรือแพทย์ แต่นักกายภาพบำบัด คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางกายภาพ เพื่อการฟื้นฟูและบำบัดทางกายภาพให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพ นักกายภาพบำบัดมีการศึกษาและฝึกฝนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพและการแก้ไขปัญหาทางกายภาพของบุคคล พวกเขาใช้วิธีการบำบัดทางกายภาพ เช่น การฝึกท่าทางการเคลื่อนไหว การกายภาพบำบัดเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การทำงานกับข้อต่อ และการใช้เครื่องมือเสริมการฟื้นฟู เพื่อเพิ่มฟังก์ชันทางกายภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

นักกายภาพบำบัด ตัวย่อของนักกายภาพบำบัดในภาษาอังกฤษคือ “PT” ซึ่งมาจากคำว่านักกายภาพบำบัด ภาษาอังกฤษ  “Physical Therapist” หรือ “Physiotherapist”

นักกายภาพบำบัด หน้าที่พื้นฐานที่ต้องทำ มีอะไรบ้าง

นักกายภาพบำบัด งานซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐาน ได้แก่:

1. การประเมินผู้ป่วย: 

นักกายภาพบำบัดจะทำการประเมินสภาพร่างกายและฟังก์ชันทางกายภาพของผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม.

2. การออกแบบแผนการบำบัด: 

จากการประเมินผู้ป่วย นักกายภาพบำบัดจะวางแผนและออกแบบโปรแกรมการบำบัดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย เช่น การฝึกท่าทางการเคลื่อนไหว การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

3. การให้บริการการบำบัดทางกายภาพ: 

นักกายภาพบำบัดจะดูแลและให้การบำบัดทางกายภาพตามแผนที่กำหนด เช่น การฝึกการเคลื่อนไหว การใช้เครื่องมือเสริมการฟื้นฟู การดูแลแผล เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันทางกายภาพ.

4. การให้คำแนะนำและแนะนำการดูแลตนเอง: 

นักกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่สอดคล้องกับการบำบัด เช่น การฝึกซ้อมที่บ้าน การดูแลแผล หรือการใช้ทรัพยากรทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู.

5. การประเมินผลและปรับปรุงแผนการบำบัด: 

นักกายภาพบำบัดจะประเมินผลการบำบัดและปรับปรุงแผนการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยอาจปรับแก้แผนการบำบัดตามความต้องการของผู้ป่วย

นักกายภาพบำบัด คุณสมบัติที่ดีต้องมีอะไรบ้าง

นักกายภาพบำบัด คุณสมบัติที่ดีควรมีลักษณะและทักษะต่อไปนี้:

1. ความรู้และความเข้าใจในทางกายภาพบำบัด: 

ต้องมีความรู้และความเข้าใจทางทฤษฎีและหลักการในการบำบัดทางกายภาพ เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินการบำบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม.

2. ทักษะการบำบัดทางกายภาพ: 

มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคและเครื่องมือทางกายภาพในการบำบัด เช่น การฝึกซ้อมทางกายภาพ การใช้เครื่องมือช่วยการฟื้นฟู และเทคนิคทางกายภาพอื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มฟังก์ชันทางกายภาพและปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วย.

3. จริยธรรมและความเอาใจใส่: 

มีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และเอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วย ให้การบริการที่เป็นมิตรและเอื้ออำนวยต่อผู้ป่วยในขณะที่กำลังรักษา.

4. ความพร้อมในการทำงานที่ทันสมัย: 

ต้องมีความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการกายภาพบำบัด เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือ เทคนิคทางกายภาพที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการบำบัด.

นักกายภาพบำบัดทำงานด้านไหน ที่ใดบ้าง

นักกายภาพบำบัดทำงานในหลายสถานที่และด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง:

1. นักกายภาพบำบัดทำงานในโรงพยาบาลและคลินิก เพื่อให้บริการกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะทางการแพทย์ หรือฟื้นฟูฟังก์ชันทางกายภาพ.

2. มีศูนย์กายภาพบำบัดที่เฉพาะเจาะจงในการให้บริการกายภาพบำบัด โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญในการประเมินและบำบัดผู้ป่วย.

3. บางสถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานักกายภาพบำบัด และสามารถให้ความรู้ทักษะทางกายภาพในการบำบัดแก่นักศึกษา.

4. บางสถาบันการพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพมีทีมนักกายภาพบำบัด เพื่อให้การดูแลและบำบัดทางกายภาพให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน.

นักกายภาพบำบัดท้องถิ่น

นักกายภาพบำบัดท้องถิ่นคือนักกายภาพบำบัดที่ทำงานในชุมชน หรือพื้นที่ท้องถิ่น เขา/เธอมีความเชี่ยวชาญในการประเมินสภาพทางกายภาพและการบำบัดผู้ป่วยที่อาจมีภาวะทางกายภาพ หรือต้องฟื้นฟูฟังก์ชันทางกายภาพที่จำเป็นต้องรับการดูแลและบำบัดในระดับท้องถิ่น.

นักกายภาพบำบัดกีฬา

นักกายภาพบำบัดกีฬา (Sports Physiotherapist) เป็นนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญในการประเมินและบำบัดผู้ที่มีภาวะทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับกีฬา หน้าที่หลักของนักกายภาพบำบัดกีฬาคือให้การดูแลและบำบัดทางกายภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูการบริหารจัดการทางกายภาพและการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

นักกายภาพบำบัดตามบ้าน

นักกายภาพบำบัดตามบ้าน (Home-based Physiotherapist) คือนักกายภาพบำบัดที่ให้บริการการดูแลและบำบัดทางกายภาพให้กับผู้ป่วยในสภาพแวดล้อมบ้าน หรือที่ที่ผู้ป่วยต้องการ หน้าที่หลักของนักกายภาพบำบัดตามบ้านคือการประเมินสภาพทางกายภาพของผู้ป่วย วางแผนการบำบัด และดำเนินการบำบัดเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงฟังก์ชันทางกายภาพของผู้ป่วยให้กลับสู่สภาพปกติ

ใครบ้างที่ควรใช้บริการนักภายภาพบำบัด

มีกลุ่มผู้คนที่ควรใช้บริการนักกายภาพบำบัด ได้แก่:

1. ผู้ที่มีภาวะทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ โรคพาร์กินสัน โรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะการเจ็บปวดเรื้อรัง

2. นักกีฬาหรือผู้ที่มีการกำลังกายสูง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางกายภาพ ป้องกันการบาดเจ็บ และฟื้นฟูหลังจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการนักกายภาพบำบัดควรจะพิจารณาโดยคำแนะนำจากทีมแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและแผนการบำบัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของแต่ละบุคคล

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

ในกรณีของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง การใช้บริการนักกายภาพบำบัดเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกายภาพและปรับปรุงฟังก์ชันการเคลื่อนไหว นักกายภาพบำบัดจะมีหน้าที่เสริมสร้างความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) การทำกายภาพบำบัดมีความสำคัญอย่างมากในการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพทางกายภาพของผู้ป่วย เพื่อเพิ่มฟังก์ชันทางกายภาพและคุณภาพชีวิต 

ผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม

สำหรับผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ที่มีอาการเกี่ยวกับการทำงานในสภาวะที่ใช้เวลานานในการนั่งทำงาน หรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก การทำกายภาพบำบัดเป็นสิ่งที่สำคัญในการบรรเทาอาการและป้องกันปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นจากโรคนี้

เลือกใช้บริการนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีใบรับรองกับเรา Becos

สัมผัสพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของกายภาพบำบัดกับ Becos Physiotherapy Services เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองของเรา ช่วยนำเสนอแผนการรักษาเฉพาะบุคคลที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ให้คุณได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ​​พร้อมบริการที่ครอบคลุมการจัดตารางเวลาที่สะดวก ช่วยเรียกคืนพลังและสุขภาพที่ดีของคุณและช่วยให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปราศจากความเจ็บปวดและมีความกระตือรือร้นมากขึ้น สนใจติดต่อเรา Becos ได้ทันทีเพื่อนัดหมายการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับคุณ ให้เรา Becos Physiotherapy Services เป็นคู่หูด้านสุขภาพและพลานามัยของคุณ!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

นักกายภาพบำบัด เรียนกี่ปี

ในประเทศไทยนักกายภาพบำบัดมักจะเรียนตามระดับการศึกษาสูงสุดในวิชานักกายภาพบำบัดที่มีให้รับจากสถาบันการศึกษาที่มีคณะวิทยาการสุขภาพหรือคณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยมักจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมักจะใช้เวลาประมาณ 4 ปีหรือตามแผนการศึกษาของแต่ละสถาบัน อาทิ 6 เดือน หรือ 1 ปี

นักกายภาพบำบัด เรียนอะไร

นักกายภาพบำบัดเรียนรู้เกี่ยวกับหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและการบำบัดทางกายภาพ ตัวอย่าง เช่น:
1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน: 
นักกายภาพบำบัดศึกษาเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
2. การประเมินทางกายภาพ: 
อาทิ การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการวางแผนการบำบัด
3. เทคนิคและเครื่องมือการบำบัดทางกายภาพ: 
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดทางกายภาพ เช่น การนวด, การเหยียดยื่น

นักกายภาพบำบัด จบอะไร

นักกายภาพบำบัดสามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีส่วนมากจะได้รับปริญญาบัณฑิตวิทยาลัยนักกายภาพบำบัด (Bachelor of Physical Therapy) หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่มีชื่อที่คล้ายคลึงกันในแต่ละประเทศ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาอาจได้รับปริญญา เช่น ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด เงินเดือนเท่าไหร่

ในประเทศไทย นักกายภาพบำบัด รับเงินเดือนอาจอยู่ในช่วงประมาณ 20,000-40,000 บาทต่อเดือน แต่อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและสถานที่ทำงาน