084-458-4591

How to กายภาพบำบัดขาอ่อนแรง พร้อมบอกระยะเวลาทำนานเท่าไหร่เห็นผล!

เนื้อหาบทความนี้

กายภาพบำบัดขาอ่อนแรงมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้ วันนี้บทความของเราจึงจะมานำเสนอให้เข้าใจตั้งแต่กายภาพขาอ่อนแรงคืออะไร สาเหตุของภาวะขาอ่อนแรงเกิดจากอะไร ตลอดจนการเลือกจะทำกายภาพบำบัดขาอ่อนแรงเหมาะกับใคร ผู้ที่มีอาการอ่อนแรงในขาหรือขาไม่มีแรงเดินควรอ่านข้อมูลที่เรานำมาฝากนี้ เพราะเราแนะนำว่าวิธีกายภาพบำบัด ขาอ่อนแรงต้องทำอย่างไรบ้าง ท่ากายภาพบำบัด ขาอ่อนแรงมีท่าใดที่ทำได้อย่างปลอดภัย รวมถึงทางเลือกอื่น ได้แก่ วิธีนวดกล้ามเนื้ออ่อนแรง สำหรับผู้ที่มีภาวะขาอ่อนแรงข้างเดียว โดยเรายังบอกระยะเวลาในการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอธิบายให้เข้าใจว่าขาอ่อนแรงในผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัด แขนขาอ่อนแรงอย่างไร สำหรับช่วงท้ายเราจะแนะนำเพิ่มเติมเรื่องของวิธีรักษาแขนขาอ่อนแรงและสมุนไพรแก้ขาไม่มีแรง ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นแนวทางวางแผนการบำบัดที่เหมาะสม สำหรับสภาวะขาอ่อนแรงของคุณ

ทำความรู้จักการกายภาพขาอ่อนแรงคืออะไร

การกายภาพบำบัดขาอ่อนแรง (Weak Leg Rehabilitation) เป็นกระบวนการทางกายภาพที่ใช้ในการเพิ่มแรงกล้ามเนื้อขา ปรับปรุงระดับความแข็งแรง และเพิ่มความมั่นคงในการเคลื่อนไหวของขาที่มีอ่อนแรง โดยใช้เทคนิคและการฝึกซ้อมที่เหมาะสม

ขาอ่อนแรงเกิดจากอะไร

ขาอ่อนแรงสามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนี้:

1. การสูญเสียกล้ามเนื้อ: 

สามารถเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อ อาจเกิดจากอุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือโรคที่ทำลายกล้ามเนื้อ เช่น อัมพฤกษ์อัมพาต 

2. โรคประสาท: 

โรคที่มีผลต่อระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน, โรคของไขสันหลัง, หรือโรคปลายประสาทที่มีผลต่อขา เช่น ปลายประสาทที่อักเสบ (neuropathy)

3. การเจ็บเสียดเชิงกล้ามเนื้อ: 

เช่น อาการตกแตกกล้ามเนื้อหลังอวัยวะ (muscular dystrophy) หรืออาการเจ็บเสียดกล้ามเนื้อหลังอวัยวะ (myopathy)

4. การเกิดอาการที่ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด: 

เช่น อ่อนแรงจากการใช้กล้ามเนื้อน้อยลงจากการนอนหลับหรือการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย

การหาสาเหตุของขาอ่อนแรงอาจต้องใช้การวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น การตรวจร่างกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) หรือการตรวจหลอดเลือดในสมอง (angiography) เพื่อให้แน่ใจถึงสาเหตุและวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

การทำกายภาพบำบัดขาอ่อนแรงเหมาะกับใคร

การทำกายภาพบำบัดขาอ่อนแรงเหมาะ สำหรับบุคคลที่มีสภาวะขาอ่อนแรงหรือความอ่อนแรงในกล้ามเนื้อขา ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคหรือภาวะที่ทำลายกล้ามเนื้อหรือระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อขา

วิธีกายภาพบำบัด ขาอ่อนแรงทำอย่างไรได้บ้าง

นี่คือบางวิธีการกายภาพบำบัด ขาอ่อนแรงที่สามารถใช้ในการเพิ่มแรงกล้ามเนื้อและความแข็งแรงให้กับขา:

1. ฝึกเพื่อเสริมและเพิ่มแรงกล้ามเนื้อในขาที่อ่อนแรง ซึ่งอาจรวมถึงการยกแขนขึ้นลง การเหยียบเท้า การยกขาขึ้นลง เป็นต้น

2. การฝึกกล้ามเนื้อในส่วนอื่นของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อท้อง และกล้ามเนื้อแก้ม สามารถช่วยเพิ่มความสมดุลและความแข็งแรงของร่างกายทั้งหมด

3. ฝึกเพื่อเสริมกล้ามเนื้อขาและสมดุลของร่างกาย อาจมีการทรงตัวสมดุลหรือยางยืด เพื่อช่วยในการฝึก

ท่ากายภาพบำบัด ขาอ่อนแรงมีท่าใดบ้างที่ทำได้อย่างปลอดภัย

นี่คือบางท่ากายภาพบำบัด ขาอ่อนแรงที่สามารถทำได้อย่างปลอดภัย:

1. ท่ายืนตรง (Standing): 

ยืนตรงโดยใช้ที่วางแนวตรงระหว่างเท้า และรักษาระยะเข่าตรง ค่อย ๆ ยกเท้าขึ้นและลงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในขา

2. ท่าเงยหลัง (Back extension): 

นั่งบนเก้าอี้หรือเตียง งอเข่าให้เป็นมุมประมาณ 90 องศา และเอียงลำตัวเงยหลังออกไปด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อเพิ่มแรงกล้ามเนื้อในส่วนหลังและขา

3. ท่ายืนตีเท้า (Heel raises): 

ยืนตรงและยกส้นเท้าขึ้นและลง เพื่อเพิ่มแรงกล้ามเนื้อหลังขา สามารถทำได้โดยยกส้นเท้าขึ้นและค้างสักครู่ หรือใช้พื้นที่ที่รองรับสำหรับยกส้นเท้า

วิธีนวดกล้ามเนื้ออ่อนแรง สำหรับผู้ที่มีภาวะขาอ่อนแรงข้างเดียว

วิธีนวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและความผ่อนคลายให้กับคนที่มีภาวะขาอ่อนแรงข้างเดียว:

1. เตรียมผ้า: 

ให้ผู้รับการนวดนั่งหรือนอนในท่าที่สบาย และแนะนำให้ประคบกล้ามเนื้อด้วยผ้าเช็ดอุ่นหรือการอบแห้งเบา ๆ เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อก่อนเริ่มการนวด

2. การบีบอัด: 

ใช้มือบีบอัดกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยแรงกดที่เหมาะสม โดยเน้นบีบอัดที่จุดศูนย์กลางของกล้ามเนื้อ และค้างไว้เป็นเวลา 10-30 วินาที หลังจากนั้นปล่อยลง

3. การกดนวด: 

ใช้หลักการกดและปล่อยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยใช้มือหรือนิ้วกดลงบนกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยแรงกดที่เหมาะสม และเลื่อนนิ้วเป็นแนวเดียวกับกล้ามเนื้อ

ควรทำการนวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยความระมัดระวังและอ่อนโยน เมื่อมีอาการไม่สบายหรือเจ็บปวดในขณะนวดควรหยุดการนวดและปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด เพื่อการประเมินเพิ่มเติมและคำแนะนำเพิ่มเติม

ฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรงจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาทำนานเท่าไหร่

ระยะเวลาในการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรงและการกู้คืนสภาพขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะขาอ่อนแรงและสภาวะทางสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย รวมถึงการปฏิบัติตนให้ตรงต่อแนวทางการรักษาที่ได้รับ ในบางกรณี การฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจใช้เวลานานเป็นเดือนหรือแม้กระทั่งปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและลักษณะของภาวะอ่อนแรง แต่ละบุคคลอาจมีอัตราการฟื้นฟูที่แตกต่างกันไป

ขาอ่อนแรงในผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัด แขนขาอ่อนแรงอย่างไร

ในการจัดการขาอ่อนแรงในผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัด สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กายภาพบำบัด แขนขาอ่อนแรงต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมการฟื้นฟูและเพิ่มความแข็งแรงได้ เช่น:

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์: 

สามารถใช้เครื่องกำจัดกล้ามเนื้อ (muscle stimulator) เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อในขาแขน และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด

2. เครื่องกายภาพบำบัดแบบเคลื่อนไหว: 

เช่น เครื่องเดินบนเลื่อน (gait trainer) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถฝึกกายภาพ และเพิ่มกำลังของขาและแขนได้

3. เครื่องมือสำหรับการฟื้นฟู: 

เช่น เข็มขัดกางเกง (ankle weights) เพื่อช่วยเสริมและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในขาและแขน

การใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดในการจัดการขาอ่อนแรงของผู้สูงอายุ ควรทำตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัดหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Becos ให้บริการทำกายภาพบำบัดขาอ่อนแรง 

Becos เราให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการให้บริการกายภาพบำบัด สำหรับอาการขาอ่อนแรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพและความจำเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคล การบำบัดทางกายภาพเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดหลายครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง และระยะเวลาที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงของอาการอ่อนแรง สุขภาพโดยรวมและการเคลื่อนไหวของแต่ละคน 

คำถามที่พบ(FAQ)

วิธีรักษาแขนขาอ่อนแรง

วิธีรักษาแขนขาอ่อนแรงขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของภาวะอ่อนแรง แต่ละรายอาจมีการรักษาที่แตกต่างกันไป นี่คือวิธีรักษาทั่วไปที่สามารถใช้ได้:
1. กายภาพบำบัด: 
การทำกายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยเสริมแรงกล้ามเนื้อในขา และเพิ่มความยืดหยุ่นและสมดุลในร่างกาย
2. การฝึกออกกำลังกาย: 
การฝึกกายภาพแบบเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับขาอ่อนแรง อาจประกอบไปด้วยการยืดกล้ามเนื้อ
3. การใช้อุปกรณ์ช่วย: 
ในบางกรณี เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยอาจช่วยเสริมการฟื้นฟูและการทำกายภาพ อาทิ  เข็มขัดกางเกง (ankle weights) หรือเครื่องช่วยเดิน
4. ยารักษาขาไม่มีแรง
ยาที่อาจใช้รักษาอาการขาอ่อนแรง เช่น 
Corticosteroids: ใช้เพื่อลดการอักเสบในสภาวะเช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 

สมุนไพรแก้ขาไม่มีแรง

การใช้สมุนไพรแก้ขาไม่มีแรง อาจมีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกที่อาจช่วยเสริมแรงขาได้ เช่น
1. ตะไคร้: 
มีสมบัติต้านการอักเสบและช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเกิดอักเสบกล้ามเนื้อ
2. ขมิ้นชัน: 
มีสมบัติต้านการอักเสบและลดอาการปวด
3. กระเทียม: 
มีสมบัติต้านการอักเสบ เป็นประโยชน์ในการรักษาการไหลเวียนเลือดและป้องกันโรคหัวใจ