084-458-4591

ปฏิบัติการตรวจวัดสัญญาณชีพ vital sign บอกอะไรเราได้บ้าง!?

เนื้อหาบทความนี้

การตรวจวัดสัญญาณชีพ หรือ vital sign คืออะไร vital sign newborn คืออะไร ข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่ผู้สนใจศึกษาเฉพาะด้าน โดยเฉพาะหากเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ หรือทางการแพทย์จำเป็นจะต้องทราบ vital sign คนปกติ ตลอดจน vital sign สัญญาณชีพปกติและช่วงวัย หรือ vital sign ตามอายุที่ควรจะเป็น โดยจะต้องทำความเข้าใจ vital sign ค่าปกติ รวมถึงสภาวะร่างกายของผู้ต้องได้รับการดูแลจะต้องทราบ vital sign ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม อาทิ vital sign คนท้อง vital sign ติดเชื้อ เพราะในการทำงานหากตรวจวัดไม่ถูกต้องหรือการวัดไม่ตรงกับค่าปกติ อาจแสดงถึงสภาวะทางสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ ที่ผิดปกติและต้องมีการรักษาเพิ่มเติมให้เหมาะสมต่อไป

vital sign คืออะไร 

vital sign อ่านว่า ไวเทล ไซด์ ซึ่ง Vital sign คือ การวัดค่าทางชีพจรของร่างกาย  เพื่อตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยหรือคนที่ต้องการดูแล เช่น ค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย และการวัดน้ำหนัก ซึ่งvital sign ข้อมูลสำคัญในการวินิจฉัยและรักษาโรค หรือในการติดตามสุขภาพของผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง การวัด vital sign สัญญาณชีพปกติและช่วงวัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาในโรงพยาบาล หรือการดูแลแบบที่บ้าน

ความสำคัญของ vital sign 

Vital sign คือข้อมูลที่มีความสำคัญ เพราะเมื่อวัดค่า vital sign แล้วพบว่าค่าต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจเป็นสัญญาณให้รู้ว่าผู้ป่วยหรือคนที่ต้องการดูแล อาจมีสภาวะที่ต้องการการรักษาเพิ่มเติม หรือการจัดการอย่างเหมาะสม

การวัดค่า vital sign นั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย และไม่ต้องใช้เวลานานมาก โดยสามารถทำได้ทั้งในโรงพยาบาล หรือการดูแลแบบที่บ้าน ซึ่งเป็นการวัดที่สามารถช่วยในการประเมินสุขภาพของผู้ป่วยให้ได้ง่ายและรวดเร็ว และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบและติดตามสถานะของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ดูแลหรือแพทย์สามารถรับรู้ความผิดปกติของสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยได้เร็วขึ้น และจัดการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

vital sign ตามอายุ

vital sign สัญญาณชีพปกติและช่วงวัยสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ โดยมีการกำหนดค่าปกติแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงอายุ ดังนี้

สำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี:

 • อัตราการเต้นของหัวใจ: 100-160 ครั้งต่อนาที 
 • อัตราการหายใจ: 30-60 ครั้งต่อนาที 
 • ความดันโลหิต: 70/50 mmHg – 90/60 mmHg 

สำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี:

 • อัตราการเต้นของหัวใจ: 90-150 ครั้งต่อนาที 
 • อัตราการหายใจ: 24-40 ครั้งต่อนาที 
 • ความดันโลหิต: 86/42 mmHg – 106/63 mmHg

สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี:

 • อัตราการเต้นของหัวใจ: 80-140 ครั้งต่อนาที 
 • อัตราการหายใจ: 22-34 ครั้งต่อนาที 
 •  ความดันโลหิต: 89/46 mmHg – 112/72 mmHg

สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี:

 • อัตราการเต้นของหัวใจ: 70-120 ครั้งต่อนาที 
 • อัตราการหายใจ: 18-30 ครั้งต่อนาที 
 • ความดันโลหิต: 97/57 mmHg – 121/80 mmHg 

สำหรับเด็กวัยรุ่น (13-18 ปี):

 • อัตราการเต้นของหัวใจ: 60-100 ครั้งต่อนาที 
 • อัตราการหายใจ: 12-16 ครั้งต่อนาที 
 • ความดันโลหิต: 112/66 mmHg – 128/80 mmHg

สำหรับผู้ใหญ่ (18 ปีขึ้นไป):

 • อัตราการเต้นของหัวใจ: 60-100 ครั้งต่อนาที 
 • อัตราการหายใจ: 12-20 ครั้งต่อนาที 
 • ความดันโลหิต: 90/60 mmHg – 120/80 mmHg

vital sign newborn:

vital sign newborn คือการตรวจติดตามสัญญาณชีพในทารกแรกเกิดมีความสำคัญต่อการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและการตรวจหาปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น สัญญาณชีพที่ประเมินโดยทั่วไปในทารกแรกเกิด ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ อุณหภูมิ ความดันโลหิต (หากจำเป็น) และความอิ่มตัวของออกซิเจน ช่วงปกติของสัญญาณชีพเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ของทารกแรกเกิด สุขภาพโดยรวม และเงื่อนไขทางการแพทย์เฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะติดตามสัญญาณชีพเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของทารกแรกเกิดและตรวจพบข้อกังวลใด ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

vital sign คนท้อง:

ความดันโลหิตปกติในระหว่างตั้งครรภ์โดยทั่วไปจะต่ำกว่า 120/80 mmHg อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักปกติสำหรับสตรีมีครรภ์อยู่ในช่วง 60 ถึง 100 ครั้งต่อนาที ในขณะที่อัตราการหายใจจะใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 12 ถึง 20 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกายระหว่างตั้งครรภ์จะใกล้เคียงกับอุณหภูมิของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ โดยอยู่ระหว่าง 97°F ถึง 99°F (36.1°C ถึง 37.2°C) ความอิ่มตัวของออกซิเจนควรสูงกว่า 95%

vital sign ติดเชื้อ:

เมื่อคนติดเชื้อ สัญญาณชีพอาจได้รับผลกระทบเมื่อร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อ การเปลี่ยนแปลงทั่วไป ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น (หัวใจเต้นเร็ว) อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น (มีไข้) การเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ (เช่น การหายใจเพิ่มขึ้น) ความดันโลหิตผันผวนที่อาจเกิดขึ้น (ต่ำหรือสูง) และความอิ่มตัวของออกซิเจนลดลง การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพไม่ได้เป็นสากลและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของการติดเชื้อ เช่นเดียวกับสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคล การติดตามสัญญาณชีพในระหว่างการติดเชื้อเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการประเมินความรุนแรงของการเจ็บป่วยและกำหนดวิธีการรักษาที่เหมาะสม หากคุณสงสัยว่ามีการติดเชื้อ สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการดูแลที่เหมาะสม

จะวัด vital sign ได้อย่างไร

การวัด vital sign สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์ตรวจความดันโลหิต (blood pressure monitor) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (thermometer) เครื่องตรวจชีพจร (pulse oximeter) และเครื่องตรวจหูคอจมูก (otoscope) เป็นต้น สำหรับบาง vital sign เช่น การตรวจหูคอจมูกหรือการตรวจชีพจร ผู้ดูแลสามารถทำได้เอง แต่สำหรับการตรวจวัดความดันโลหิตและอุณหภูมิร่างกาย อาจต้องมีผู้ช่วยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ช่วยในการวัด 

อย่างไรก็ตาม การวัด vital sign เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยตรวจสอบสุขภาพของผู้สูงอายุ และให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพวกเขาในภาพรวม

vital sign ที่ผิดปกติเป็นอย่างไร

อุณหภูมิร่างกายผิดปกติ: 

ไข้เป็นตัวบ่งชี้ถึงอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น โดยทั่วไปจะสูงกว่า 38°C (100.4°F) ในขณะที่ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 35°C (95°F)

อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ: 

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักนอกช่วง 60-100 ครั้งต่อนาทีสามารถบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

อัตราการหายใจผิดปกติ: 

อัตราการหายใจนอกช่วงปกติที่ 12-20 ครั้งต่อนาที อาจเป็นสัญญาณของภาวะหายใจลำบากหรือภาวะอื่น ๆ

ความดันโลหิตผิดปกติ: 

ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในขณะที่ความดันโลหิตต่ำ (ความดันเลือดต่ำ) อาจทำให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ไม่เพียงพอ

Becos ให้ความสำคัญกับ vital sign ของผู้สูงอายุที่เราดูแลตามบ้านทุกคน

Becos  เราให้ความสำคัญกับการติดตามสัญญาณชีพของผู้สูงอายุทุกคนที่ดูแลตามบ้านด้วยเหตุผลหลายประการ คือ vital sign ช่วยให้สามารถตรวจหาปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงในสภาวะของพวกเขา และเราสามารถป้องกันเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ด้วยการเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอย่างสม่ำเสมอ โดยสังเกตสัญญาณของการเสื่อมสภาพและดำเนินการอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยัง vital sign ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการประสิทธิผลของยาและปรับการรักษาหากจำเป็น การตรวจติดตามสัญญาณชีพมีความสำคัญต่อการจัดการโรคเรื้อรังและประเมินสุขภาพโดยรวม ลูกค้าผู้ใช้บริการดูแลกับทีมงานของเราที่บุคลากรทางการแพทย์ จึงมั่นใจได้ว่าเราตรวจติดตามสัญญาณชีพไว้ในแผนการดูแล

คำถามที่พบ (FAQ)

vital sign การวัดสัญญาณชีพ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Vital sign หรือ สัญญาณชีพพักใจ ประกอบด้วยสัญญาณต่อไปนี้:
1. อุณหภูมิร่างกาย (Body temperature) – วัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
2. อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) – วัดโดยใช้สายตาชั้นนอก (Stethoscope) หรือเครื่องวัดไฟฟ้า
3. การหายใจ (Respiratory rate) – วัดโดยการนับจำนวนครั้งที่หน้าอกเคลื่อนไหวขึ้นลงต่อนาที
4. ความดันโลหิต (Blood pressure) – วัดโดยใช้เข็มขัดเลือด (Sphygmomanometer)