084-458-4591

ทำความรู้จักกับ Physical Therapist คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

เนื้อหาบทความนี้

Physical Therapist คือ นักกายภาพบำบัด เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาเฉพาะทางด้านการทำกายภาพบำบัด และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด โดยสามารถทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ เป็นอาชีพที่จะต้องทำการตรวจประเมิน วินิจฉัยและช่วยรักษาส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติได้อีกครั้งและยังช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ  ซึ่งใช้การวางแผนในการรักษาเฉพาะต่อปัญหาของผู้ป่วยด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือในผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือ และต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย

นักกายภาพบำบัดมีหน้าที่กายภาพบำบัดทำอะไรบ้าง

นักกายภาพบำบัด ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Physical Therapist คือบุคคลที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัญหาในเรื่องของการพัฒนาการ หรือปัญหาอื่น ๆ นักกายภาพบำบัดจะมีขอบเขตหน้าที่ในการช่วยรักษาหรือฟื้นฟูปัญหาต่าง ๆ ของผู้ป่วย ดังนี้

1. ขอบเขตหน้าที่ของนักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้ความรู้กับผู้ป่วย โดยจะใช้วิธีการกายภาพบำบัดในส่วนไหนหรือใช้เครื่องมืออะไรช่วยก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่บุคคล โดยหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดมีดังนี้

 • ช่วยป้องกัน หรือฟื้นฟูร่างกายจากการอาการบาดเจ็บต่าง ๆ หรือฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัด
 • เพิ่มความสามารถให้กับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในการเคลื่อนไหวร่างกายให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุด
 • ให้บริการทางกายภาพบำบัด ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • กายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาตหรือผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บทางสมอง หรือกระดูกสันหลัง  เป็นต้น
 • สอนใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน ไม่ว่าจะเป็น ไม้ค้ำยัน ไม้เท้าสี่ขา และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

2. กายภาพบำบัดทำอะไรบ้าง

 1. ประเมินอาการ โดยที่นักกายภาพบำบัดจะต้องประเมินอาการหลัก ๆ ของผู้ป่วยเพื่อที่จะสามารถกำหนดแผนการรักษาได้ และจะต้องทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การทรงตัว การหยิบจับ หรือจังหวะการเต้นของหัวใจในระหว่างการออกกำลังกาย เพื่อติดตามอาการและปรับแผนการรักษาให้เข้ากับผู้ป่วย
 2. กายภาพบำบัดตามแผนการรักษาที่ประเมินไว้ โดยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการกายภาพบำบัด ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะคอยดูแลและปรับเปลี่ยนแผนการรักษาไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการของผู้ป่วย นอกจากนี้นักกายภาพบำบัดยังสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านของผู้ป่วยได้ แต่หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือบาดเจ็บหนัก จะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาก่อน ซึ่งอาจจะได้ทำกายภาพบำบัดควบคู่เพื่อฟื้นฟูร่างกาย

การทำกายภาพบำบัดคืออะไร

การทำกายภาพ คือ การฟื้นฟู และเสริมสร้างความสามารถในการทานของการใช้ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่าง ๆ เช่น การนวด การดึงเส้น การยืดกล้ามเนื้อ การฝึกหายใจ ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จากอาการปวด ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

 1. กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 2. กายภาพบำบัดด้านระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 3. กายภาพบำบัดให้กับนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 4. การกดจุดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกระดูกและกล้ามเนื้อ

ปัจจุบันการกายภาพบำบัด มีอะไรบ้าง และแบ่งออกเป็นสายงานใดได้บ้าง

นักกายภาพบำบัด จะวินิจฉัยและให้การรักษาโดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด  เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง โดยปัจจุบันงานกายภาพบำบัดจะถูกแบ่งออกเป็นสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. กายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  เช่น ออฟฟิศซินโดรม ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือผู้ป่วยที่มีกระดูกหักหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น
 2. กายภาพบำบัดด้านระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ หรือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
 3. กายภาพบำบัดด้านระบบทรวงอกหลอดเลือดและหัวใจ จะเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการหายใจหรือการทำงานของหัวใจมีความ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ป่วยหลังผ่าตัด ซึ่งจะรักษาด้วยการฝึกหายใจ จัดท่าออกกำลังกายให้สามารถหายใจได้คล่องขึ้น
 4. กายภาพบำบัดในเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษที่มีความผิดปกติทางด้านสมองทำให้มีพัฒนาการล่าช้า
 5. กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เช่น การกายภาพเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายโดยการออกกำลังกาย หรือป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น อัลไซเมอร์ กระดูกพรุน เป็นต้น
 6. กายภาพบำบัดในชุมชน  เป็นงานของนักกายภาพบำบัดโดยเน้นการทำงานในการดูแลประชาชน หรือผู้พิการที่ด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง และให้คำแนะนำส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน
 7. กายภาพบำบัดด้านกีฬา เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬา เพื่อป้องกันอาการการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน และช่วยให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. งานกายภาพบำบัดด้านอื่นๆ 

หากต้องการนักกายภาพบำบัดเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือต้องการความรู้เพิ่มเติม สามารถให้นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจาก BECOS ในการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 099 631 8668 หรือ Facebook ได้เลยค่ะ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

นักกายภาพบำบัด เป็นหมอหรือไม่

กายภาพบำบัด เป็นสาขาหนึ่งในคณะแพทย์ (วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต) ซึ่งเรียกว่านักกายภาพบำบัด ไม่ใช่เป็นแพทย์ โดยการเรียนการสอนกายภาพบำบัดนั้น แบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่
1. สายระบบกระดูกและข้อ
2. สายระบบประสาท
3. สายระบบหัวใจและระบบหายใจ

 นักกายภาพบำบัด เรียนคณะอะไร

นักกายภาพบำบัดจะต้องเรียนคณะแพทยศาสตร์สาขาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ใช่วยในเรื่องของการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะมีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยบำบัดและฟื้นฟูในผู้ป่วยบางราย

นักกายภาพบำบัด เรียนกี่ปี

ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาบำบัด โดยในช่วงปีแรกจะศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับในปีที่ 2 – 4 จะศึกษาในหมวดวิชาชีพ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ หลักพยาบาลเบื้องต้น ไปจนถึงการเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า เป็นต้น